Hvad er eurocodes?

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. De omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder broer.

Siden 2009 har eurocodes været det eneste lovlige projekteringsgrundlag i Danmark ifølge Bygningsreglementet. Alle byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer skal derfor benytte dette fælles grundlag. Indførelsen af eurocodes sker bl.a. for at styrke det indre marked på byggeområdet.

Gældende Eurocodes
Byggeri eurocodes

Oversigt over gældende eurocodes

Hvilke dele består Eurocodes serien af - og hvilke udgaver er gældende eller ophævede?

Forkortede eurocodes
Silo eurocodes

Forkortede eurocodes

Dansk Standard har udarbejdet forkortede udgaver af eurocodes. De indeholder netop de dele af systemet, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner i dagligdagen.