DS/INF Supplerende information om udvalgte eurocodes

Supplerende anvendelsesorienteret DS-Information til brugerne af eurocodes.

I forbindelse med implementeringen af de enkelte eurocodes og tilhørende nationale annekser er der i visse tilfælde opstået behov for yderligere information, som skal lette brugen af den enkelte eurocode.

Dansk Standard har i samarbejde med de relevante danske standardiseringsudvalg for eurocodes udarbejdet følgende DS-Informationer:

S-1990 Last og sikkerhed

S-1991 Last på bærende konstruktioner

DS/INF 1991-1-2 Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning ved dimensionering af bærende konstruktioner
beskriver hvordan parametriske brande kan anvendes ved brandteknisk dimensionering af bærende bygningskonstruktioner, jf. DS/EN 1991-1-2, anneks A. Metoden kan anvendes for bestemmelse af brandpåvirkning af bl.a. bærende konstruktioner i brandrum. ud over at sammenfatte metoden uddybes modellens begrænsninger og der gives anbefalinger til inputdata som supplement til værdierne beskrevet i DS/EN 1991-1-2 og DS/EN 1991-1-2 DK NA. Afslutningsvis gives kort nogle retningslinjer for dokumentation i relation til byggeansøgningen.

S-1992 Eurocode Betonkonstruktioner og produkter

S-1995 Eurocode Trækonstruktioner og produkter

S-1996 Eurocode Murværkskonstruktioner og produkter

Letbeton

Det er ikke muligt at dimensionere bygninger af porebeton og letklinkerbeton efter eurocodes, men efter DS/EN 12602 og DS/EN 1520. De tilhørende nationale annekser er opført sammen med de nationale annekser for eurocodene.

Der er endvidere følgende DS/INF'er