Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygningskonstruktioner

Her findes gældende nationale annekser (bygninger) og tillæg i pdf-format lige til at hente ned.

Nye og reviderede nationale annekser til bygningskonstruktioner offentliggøres normalt 1. juli og 15. december. Der kan dog i enkelte tilfælde offentliggøres nationale annekser på andre tidspunkter. Der udstedes ikke længere tillæg, men kun nye annekser. 

I tilfælde af af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version.

Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 1 - Last på bygværker 

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner 

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner

Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner

Eurocode 5 - Trækonstruktioner 

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

Eurocode 7 - Fundering

Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner

Letbeton

Øvrige